Normativa Camping Acedo

 • Cotxes:La velocitat màxima per circular per l’interior del càmping serà de 10 km/h. Els cotxes no podran circular entre les 00.00 hs i les 8.00 hs per l’interior del càmping. Si l’hora de sortida és anterior a les 8.00 h, deixin el cotxe fora la nit anterior.
 • Silenci:L’horari de silenci serà des de les 00.00 hs a les 8.00 hs; si s’incompleix, la direcció podrà expulsar del càmping al client.
 • Gossos:Han d’estar lligats i controlats pel propietari, essent d’aquest tota la responsabilitat en cas d’incidents. A més, si l’animal defeca dins el càmping, les restes hauran de ser recollides pel propietari.
 • Arbrat:Es prohibeix lligar cordes als arbres per estendre, subjectar avancés o cuines …
 • Escombraries:Les escombraries s’han de dipositar a la compactadora blanca situada al costat de l’entrada del càmping i mai a les papereres de l’interior del càmping. S’ha de procurar realitzar la separació d’escombraries (vidre, cartró i orgànica) i dipositar-les als seus respectius contenidors. Els objectes voluminosos seran dipositats al “punt net” de recollida de residus que hi ha a Estella.
 • Visites:Tota aquella visita al càmping ha de passar per recepció, on s’identificarà i abonarà una quantitat determinada, en cas que el temps de visita superi 1 hora de durada. Les visites sempre hauran de deixar el cotxe al pàrquing exterior.
 • Barbacoes:Es prohibeix fer foc a les parcel·les, per fer-ho hi ha 3 zones específiques.
 • Bicicletes:Durant les hores nocturnes està prohibit circular per l’interior del càmping. Està totalment prohibit circular dins de la zona de piscines i terrassa durant tot el dia.
 • Robatoris: La direcció del càmping no es responsabilitzarà dels objectes que poguessin desaparèixer als clients dins del càmping.
 • Barbacoes:La barrera funciona des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, fora d’aquests horaris no es pot accionar. En cas d’Emergència, el guarda els obrirà la porta.

  Si està de ronda pel càmping, truqueu al bungalou del guarda que està situat a l’entrada del Càmping.
  Cada parcel·la té dret a una sola targeta de proximitat; per tant, només podrà passar un cotxe per parcel·la. En cas de pèrdua de la targeta es cobrarà 10 € per una altra targeta, i es donarà de baixa la targeta perduda